Předměty a výuka

Volitelné předměty v 7. A pro školní rok 2012/2013.

Kdo u nás učí ve školním roce 2012/2013 – 7. A

kontakt na jednotlivé vyučující naleznete na školních stránkách

matematika Tereza Sommersová
český jazyk Hana Šustrová
anglický jazyk Petr Baťa
Tereza Sommersová
přírodopis Naděžda Cempírková
zeměpis Naděžda Cempírková
člověk a svět práce Miroslava Hřebenová
Jitka Linhartová
hudební výchova Petr Baťa
výtvarná výchova Ivana Brožová
dějepis Roman Anýž
výchova k občanství Lenka Michková
tělesná výchova Lenka Slavíková
David Hainall
volitelná tělesná výchova Lenka Slavíková (plavání)
David Hainall (volejbal)
Petr Baťa (basketbal)
Robert Kočí (florbal)
mediální výchova Blanka Němcová
konverzace v anglickém jazyce Tereza Sommersová
Petr Baťa
praktika z fyziky Pavel Chvojka
praktika z přírodopisu Miroslava Hřebenová
seminář z matematiky Blanka Němcová
sport a pohybové aktivity David Hainall
počítačová grafika Jan Zapletal