NDP8 6. týden

 

 6. týden (5. 3. – 9. 3. 2018) pondělí – procenta – finanční úlohy úterý – celá čísla – absolutní hodnota, porovnávání středa – výpočet objemu a povrchu čtyřbokého hranolu se čtvercovou podstavou čtvrtek – určení hodnoty číselného výrazu

Číst dále…

NDP8 5. týden

 

 5. týden (19. 2. – 23. 2. 2018) pondělí – násobení a dělení celých čísel úterý – osově souměrné útvary středa – sčítání a odčítání celých čísel čtvrtek – převody jednotek obsahu

Číst dále…