NDP8 7. týden

Stránka https://www.matika.in/cs/#7

  • pondělí –  Procenta
  • úterý – Rozklad na prvočinitele
  • středa – Najdi dělitele
  • čtvrtek – učivo probírané v hodinách matematiky ve škole
 

Napsat komentář