Kdo nás učí

vyučující v 6. ročníku:

vyučující (zkratka vyučujícího) předmět (zkratka předmětu)
hlavní předměty
Petr Baťa (Bt) třídní učitel
anglický jazyk (Aj2)
hudební výchova (Hv)
Tereza Sommersová (So) matematika (M)
Hana Šustrová (Su) český jazyk (Cj)
člověk a svět práce dívky (Csp div)
Naděžda Cempírková (Ce) přírodopis (Pp)
Jitka Linhartová (Li) člověk a svět práce chlapci (Csp chl)
Pavel Chvojka (Ch) fyzika (Fy)
Blanka Němcová (Ne) anglický jazyk (Aj1)
Jan Kapitola (Kp) výchova k občanství (Vob)
Marek Odstrčil (Od) informační a komunikační výchova (Ikv1)
Zdeněk Brož (Br) informační a komunikační výchova (Ikv2)
Ivana Brožová (Bz) výtvarná výchova (Vv)
Lenka Slavíková (Sv) tělesná výchova dívky (Tv div)
Václav Novotný (Nt) tělesná výchova chlapci (Tv chl)
volitelné předměty
Martina Poláková (Pl) cvičení z českého jazyka (Cvc)
Tereza Sommersová (So) konverzace v anglickém jazyce (KoA1 a KoA2)
Pavel Chvojka (Ch) praktika z fyziky (PFy)
sport a pohybové aktivity (Spa)
Jan Zapletal (Zp) strategie řešení úloh (Sru)
Naděžda Cempírková (Ce) praktika z přírodopisu (PPr)
Roman Anýž (An) příprava projektů (PrP)
volitelná tělesná výchova
Petr Baťa (Bt) basketbal chlapci (Tv Bs1)
Lenka Slavíková (Sv) plavání (Tv Plv)
Luboš Matějka (Mt) sportovní hry (Tv SpoH)
basketbal dívky (Tv Bs2)
Václav Novotný (Nt) florbal (Tv Flo1)
Robert Kočí (Kc) badminton (Tv Bad)

Seznamy žáků v jednotlivých skupinách volitelných předmětů a volitelné tělesné výchovy naleznete v sekci „Materiály ke stažení“.

Komentáře jsou vypnuty.